Közlemények

3,5% adófelajánlás

2024-02-16

Az iskolánk mellett működő egyesületünknek most online is felajánlhatják a személyi jövedelemadó 3,5%-át.

Bővebben

Etikai bizottság

2023-11-27

Iskolánkban, 2023.november 27-ei dátummal életre hívták az etikai bizottságot. 

Bővebben

Tizenkét éves érettségi találkozó (2010-2022)

2022-05-12

Bővebben

Iskolánk története

A régi iskolát a XVII. század közepe táján alapították Csíksomlyón, a ferences szerzetesek patronátusa alatt. A Csíkszeredába való áthelyezés gondolata már a múlt század végén felmerült. Konkrét tárgyalások 1900-ban kezdodnek, ezeken Majláth Gusztáv Károly erdélyi püspök is részt vesz.

Az építéssel kapcsolatos kiadásokra vonatkozó tárgyalások csak az 1907 május 25-i megyei közgyulésen jutottak végleges határozati formába. Az első terv szerint a gimnázium, szeminárium és internátus pavilonszerűen külön épületben lett volna, de később célszerűbbnek látták, hogy ezek egy épületben foglaljanak helyet.

1909 március 29-én megtörténik az elso kapavágás és rá két hónapra, május 29-én ünnepélyes körülmények között sor kerül az alapkő letételére, amelyet a fobejárattól balra 2 méterre az elso beszögellésnél helyeztek el, az építéssel kapcsolatos okmánnyal, a főgimnázium négy értesítőjével és különböző pénzérmékkel. Az avatóünnepségre, átadásra és felszentelésre 1911 június 5-én került sor gróf Majláth Gusztáv Károly erdélyi püspök celebrálásában.

Ösztöndíjak / pályázatok

Névadónk Márton Áron

Márton Áron az erdélyi katolikus egyház püspöke, cimzetes érsek. Jelmondatául a „Non recuso laborem” – nem futamodom meg a munkától – mondatot választotta. „Ez a latin nyelv gazdagsága alapján akár így is fordítható: nem utasítom el a bajt, a nyomorúságot, a szenvedést.