Ministerul Sănătății - Comunicat de presã (2009-10-07)
Fonduri pentru plata salariilor

Angajații din sistemul public de Sănătate  își vor primi drepturile salariale și sporurile, așa cum a fost prevăzut în contractul colectiv de muncă

 

o   La propunerea ministrului Interimar al Sănătății, dl. Adriean VIDEANU, Guvernul României a aprobat ca suma de 3, 2 miliarde lei să fie utilizată pentru  achitarea drepturilor salariale a personalului din spitale și serviciile de ambulanță.

 

Guvernul României a aprobat în ultima ședință de guvern, ca  suma de  3, 2 miliarde de lei rezultată din redistribuirea fondurilor în cadrul bugetului CNAS după alocarea celor 2 800 milioane lei credite de angajament pentru plata serviciilor medicale și medicamente, să fie utilizată pentru asigurarea salariilor în sistemul sanitar.

 

"Suntem conștienți de importanța sistemului de Sănătate și de problemele cu care se confruntă personalul din acest sector. Vreau să îi asigur pe medici și pe toți cei care lucrează în sistem că mă preocupă rezolvarea acestor probleme și  îi anunț că, prin efortul bugetar pe care l-am făcut,  își vor primi drepturile salariale nemodificate până la sfârșitul anului" a declarat ministrul interimar al Sănătății, dl. Adriean VIDEANU

 

Pentru asigurarea continuității în  eliberarea de medicamente cu și fără contribuție personală și a celor aferente programelor nationale de sanatate prin farmaciile cu circuit deschis, Guvernul României a autorizat  CNAS să încheie angajamente financiare legale suplimentare de 2800 milioane de lei vechi pentru acest an, cu plata în 2010.

 Acestea au fost repartizate după cum urmează:

-         2 000 milioane de lei pentru asigurarea continuității în eliberarea de medicamente, la farmacii și în cadrul programelor de sănătate,

-         625 milioane pentru asigurarea medicamentelor și materialelor în unitățile sanitare cu paturi,

-          30 de milioane de lei pentru serviciile medicale de ambulanță,

-         55 milioane de lei pentru serviciile medicale efectuate de medicii de familie,

-         60 de milioane de lei pentru servicii medicale de hemodializă și dializă peritoneală,

-         30 de milioane de lei pentru servicii medicale pentru specialități paraclinice