Ministerul Sănătății -comunicat de presa (2009-03-13)
Ministerul Sănătății și Colegiul Medicilor din România au încheiat, astăzi, un protocol de colaborare, pe o perioadă de 4 ani
Conform acestui protocol:

 

o   în termen de maximum 10 zile, se va  înființa o comisie comună, care va identifica problemele importante cu care se confruntă sistemul medical românesc și care va propune măsuri pentru reglementarea fiecărei categorii de probleme;

 

o   în termen de maximum 3 luni, va fi elaborată strategia comună de reformare a sistemului medical românesc;

 

o   lunar, vor fi organizate întâlniri ale conducerilor celor două instituții, pentru o mai bună informare reciprocă cu privire la problemele și disfuncționalitățile apărute în funcționarea sistemului medical;

 

o   organizarea, la termene stabilite de comun acord, a unor vizite la unitățile medicale spitalicești din România, în vederea identificării problemelor majore cu care se confruntă aceste unități și sistemul în ansamblu;

 

o   Ministerul Sănătății va colabora, după caz, cu Colegiul Medicilor din România în procesul de elaborare a actelor normative din domeniul medical;

 

o   de asemenea, în termen de 15 zile de la semnarea acestui protocol, Ministerul Sănătății își va desemna reprezentantul în Consiliul Național al Colegiului Medicilor din România, reprezentantul în Comisia Superioară de Disciplină, precum și câte un reprezentant în fiecare comisie de disciplină de la nivel teritorial. La nivel local,  la propunerea direcțiilor de Sănătate Publică județene, acești reprezentanți vor face parte din completul de judecată a cauzelor disciplinare în mod obligatoriu;

 

o   conform protocolului, la ședințele Colegiului Ministerului Sănătății poate participa, în calitate de invitat, un reprezentant al Colegiului Medicilor din România (președinte sau vicepreședinte) la dezbaterea problemelor de interes comun.

 

"Ambele părți am recunoscut și acceptat necesitatea unei reforme profunde și reale a sistemului medical românesc. Reformarea sistemului medical românesc implică eforturi comune din partea tuturor autorităților competente. Este necesară elaborarea unei strategii naționale de reformare a sistemului medical românesc, strategie care să fie cunoscută și agreată de toate instituțiile cu atribuții în domeniu, dar și de toți partenerii sociali" a declarat ministrul Sănătății, dr. Ion Bazac.

 

"Buna funcționare a sistemului medical implică, pe lângă un ansamblu de decizii privind stabilirea, alocarea și utilizarea resurselor financiare publice, și gestionarea problemelor de personal medical de specialitate" a declarat președintele Colegiului Medicilor din România, prof. dr. Vasile Astărăstoae.