HU RO
logo
Nume:
E-mail:
2008
Ordin nr. 426 din 23/06/2008
Mai departe  /  Recomandă  /  Imprimare

Ordin nr. 427 din 23/06/2008
Mai departe  /  Recomandă  /  Imprimare

Hotărâre nr. 1225 din 01/10/2008
pentru modificarea Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2008, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 324/2008
Recomandă  /  Imprimare

Ordin nr. 1587 din 19/09/2008
Ordin nr. 1587 din 19/09/2008 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătat e pentru anul 2008, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății publice și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 522/236/2008
Recomandă  /  Imprimare

Ordin nr. 573 din 19/08/2008
Ordin nr. 573 din 19/08/2008 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2008, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății publice și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 522/236/2008
Recomandă  /  Imprimare

Ordin nr. 680 din 25/09/2008
Ordin nr. 680 din 25/09/2008 privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru realizarea și raportarea activităților specifice din cadrul Programului național privind evaluarea stării de sănătate a populației în asistența medicală primară, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății publice și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 994/354/2007
Recomandă  /  Imprimare

Ordin nr. 1745 din 20/10/2008
Ordin nr. 1745 din 20/10/2008 privind modificarea Ordinului ministrului sănătății publice și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaționale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008
Recomandă  /  Imprimare

Ordin nr. 780 din 16/10/2008
Ordin nr. 780 din 16/10/2008 privind modificarea Ordinului ministrului sănătății publice și al președintelui Casei Naționale de Asig urări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaționale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008
Recomandă  /  Imprimare

Ordin nr. 670 din 23/09/2008
Ordin nr. 670 din 23/09/2008 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății publice și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 574/269/2008 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate în anul 2008
Recomandă  /  Imprimare

Ordin nr. 1604 din 23/09/2008
Ordin nr. 1604 din 23/09/2008 p entru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății publice și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 832/302/2008 privind aprobarea formularelor de prescripție medicală cu regim special pentru medicamente cu și fără contribuție personală și a Normelor metodologice privind utilizarea și modul de completare a formularelor de prescripție medicală cu regim special pentru medicamente cu și fără contribuție personală
Recomandă  /  Imprimare

Nr. / pagină:  [ Primul ] [ Anterior ] 1 2 [ Următor ] [ Ultimul ]
PAGINA PRINCIPALĂ  |  CADRU LEGISLATIV  |  CONDUCEREA COLEGIULUI  |  DEPARTAMENTE  |  INDEX MEDICI  |  LEGISLAŢIE
ACTUALITĂŢI  |  REVISTA PRESEI  |  LINKURI UTILE  |  INFORMAŢII UTILE  |  CONTACT