HU RO
logo
Nume:
E-mail:
2006
Hotãrâre nr. 1464/2006 pentru aprobarea Normelor privind întocmirea, emiterea şi utilizarea dovezilor de onorabilitate şi moralitate profesionalã ale medicilor, medicilor dentişti şi ale farmaci?tilor
HG1464_2006.doc
Recomandă  /  Imprimare

Hotãrâre nr. 1841/2006 pentru aprobarea Listei cuprinzand denumirile comune internaţionale corespunzãtoare medicamentelor de care beneficiazã asiguraţii in tratamentul ambulatoriu, cu sau fãrã contribuţie personalã, pe bazã de prescripţie medicalã, ;n sistemul de asigurãri sociale de sãnãtate
Hotarare_nr_1841_din_2006.html
Recomandă  /  Imprimare

Hotãrâre nr. 1842/2006 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile acordãrii asistenţei medicale in cadrul sistemului de asigurãri sociale de sãnãtate pentru anul 2007
Hotarare_nr_1842_din_2006.html
Recomandă  /  Imprimare

Legea nr.236/2006 privind vanzarea spaţiilor proprietate privatã a statului sau a unitãţilor administrativ-teritoriale, cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor in care se desfãşoarã activitãţi conexe actului medical
Lege236.doc
Recomandă  /  Imprimare

Lege nr. 400/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale
Lege400_2006.doc
Recomandă  /  Imprimare

Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii
Legea_reformei.pdf
Recomandă  /  Imprimare

Legislatia medicala 1990-2006
Legislatia_medicala_1990_2006.pdf
Recomandă  /  Imprimare

Norma metodologica din 21/03/2006 de aplicare a Legii nr. 321/2001 privind acordarea gratuitãl de lapte praf pentru copiii cu varste cuprinse intre 0-12 luni, care nu beneficiazã de lapte matern
Norma_legea321.doc
Recomandă  /  Imprimare

Ordin nr. 1211/2006 pentru aprobarea regulamentelor de organizare şi funcţionare a comisiei naţionale, a subcomisiilor naţionale şi comisiilor de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente şi materiale sanitare, a standardelor de evaluare, precum şi a normelor metodologice pentru evaluarea furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente şi materiale sanitare
Ordin_1211.doc
Recomandă  /  Imprimare

Norme metodologice la organizarea şi funcşionarea cabinetelor medicale
Ordin_nr.153.doc
Recomandă  /  Imprimare

Nr. / pagină:  [ Primul ] [ Anterior ] 1 2 [ Următor ] [ Ultimul ]
PAGINA PRINCIPALĂ  |  CADRU LEGISLATIV  |  CONDUCEREA COLEGIULUI  |  DEPARTAMENTE  |  INDEX MEDICI  |  LEGISLAŢIE
ACTUALITĂŢI  |  REVISTA PRESEI  |  LINKURI UTILE  |  INFORMAŢII UTILE  |  CONTACT