HU RO
logo
Nume:
E-mail:
 >> Arhivă

Ministerul Sănătății- COMUNICAT DE PRESĂ ( 2009-05-06 )
S-a incheiat evaluarea activitatii managerilor din institutiile publice.
 

Decizia de încetare a contractelor unora dintre managerii din spitalele publice nu este nici politică, nu aparține nici ministrului Sănătății, ci comisiilor desemnate prin lege. Este o consecință a rezultatelor obținute de către aceștia la evaluările făcute de comisiile locale abilitate. Ieri mi-a fost prezentat raportul final și, în spiritul transparenței de care am dat dovadă și până în prezent, am decis publicarea acestuia pe site-ul instituției. În continuare aștept propunerile direcțiilor de Sănătate Publică locale pentru numirea unor manageri interimari."- a declarat dr. Ion Bazac, ministrul Sănătății.

 

Procedura de evaluare s-a desfășurat în baza regulilor stabilite în anul 2007 și prevăzute în Ordinul MSP Nr. 112 din 22 ianuarie 2007 privind criteriile de performanță în baza cărora contractul de management poate fi prelungit sau poate înceta înainte de termen, cu modificările și completările ulterioare, și în Ordinul MSP nr. 1490 din 27 august 2008 privind aprobarea Metodologiei de calcul al indicatorilor de performanță ai managementului spitalului, prin care se realizează compararea valorilor indicatorilor rezultați din documentele depuse în dosarele de evaluare cu indicatorii asumați prin contractul de management.

 

Evaluarea activității managerilor spitalelor publice din subordinea direcțiilor de sănătate publice s-a realizat de către comisii constituite  la nivel teritorial din persoanele desemnate de la acest nivel, iar pentru unitățile subordonate Ministerului Sănătății de către o comisie din care au făcut parte persoanele desemnate din cadrul MS.  De asemenea, la nivelul Ministerului Sănătății a funcționat Comisia centrală de evaluare, cu misiunea de a verifica și de a urmări modul de desfășurare a evaluării și pentru a  soluționa eventualele contestații apărute în cadrul evaluării anuale a managerilor.

 

Comisiile au evaluat activitatea unui număr de 313 manageri ai spitalelor publice, dintr-un total de 431. Restul managerilor nu au fost evaluați deoarece:

-         nu au întrunit condițiile de evaluare fiind numiți cu caracter interimar;

-         nu au condus spitalul o perioadă de min. 6 luni în anul 2008 ;

-         se aflau în litigiu cu Ministerul Sănătății;

-         și-au prezentat demisia în perioada de evaluare;

-         se aflau în incapacitate temporară de muncă.

 

 La finalul evaluărilor prezentate de comisiile locale,  a rezultat că un număr de 73 de manageri (reprezentând 24% din cei evaluați) nu și-au îndeplinit indicatorii de performanță asumați prin contract - indicatori economico-financiari - motiv pentru care contractele de management ale acestora încetează, în condițiile legii.

Înapoi  /  Recomandă  /  Imprimare
PAGINA PRINCIPALĂ  |  CADRU LEGISLATIV  |  CONDUCEREA COLEGIULUI  |  DEPARTAMENTE  |  INDEX MEDICI  |  LEGISLAŢIE
ACTUALITĂŢI  |  REVISTA PRESEI  |  LINKURI UTILE  |  INFORMAŢII UTILE  |  CONTACT