HU RO
logo
Nume:
E-mail:
 >> Arhivă

Ministerul Sănătății ( 2009-04-22 )
Comunicat Procesul de evaluare a managerilor din spitale s-a prelungit până în data de 30 aprilie 2009

Procesul de evaluare a managerilor din spitale s-a prelungit până în data de 30 aprilie 2009

 

Pentru asigurarea unui cadru transparent, dar și pentru realizarea temeinică a procesului de evaluare a managerilor de spitale, Ion BAZAC, ministrul Sănătății a dispus, printr-un ordin, prelungirea termenului de finalizare a rapoartelor de evaluare până la 30 aprilie a.c.

Pentru obiectivitatea aprecierilor, Ordinul ministrului Sănătății nu modifică criteriile de evaluare a indicatorilor de performanță stabilite de fosta conducere a ministerului prin ORDINUL   Nr. 112 din 22 ianuarie 2007 privind criteriile de performanță în baza cărora contractul de management poate fi prelungit sau poate înceta înainte de termen.

 

Măsura de prelungire a termenelor de evaluare a fost luată ca urmare a verificării documentelor depuse în dosarele de evaluare unde s-au constatat unele neconcordanțe între valoarea indicatorilor consemnată în fișele de evaluare și valoarea acestora din documente.

 

Procedura de evaluare este obiectivă, exactă și presupune calculul valorilor indicatorilor din documentele depuse în dosarele de evaluare cu indicatorii asumați prin contractul de management.

Ordinul ministrului Sănătății permite reanalizarea dosarelor de evaluare de către Comisiile locale  pentru situațiile în care s-au constatat neconcordanțe. Responsabilitatea corectitudinii rapoartelor de evaluare revine comisiilor locale.

 

Având în vedere procesul de evaluare din acest an, dar și deficiențele constatate în mai multe rânduri de echipe de control în activitatea unor manageri de spital, Ministerul Sănătății consideră oportună demararea unor discuții cu privire la  modificarea legislației în ceea ce privește sistemul de numire și evaluare a conducerii spitalelor.

 

Conform Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, procesul de evaluare anuală a managerilor din unitățile sanitare publice cu paturi se face la nivel regional, de către comisii județene, iar la nivelul Ministerului Sănătății de către o Comisie centrală de evaluare. Aceasta are  misiunea de a verifica și de a urmări modul de desfășurare a evaluării, modul de întocmire a fișelor de evaluare și de a soluționa eventualele contestații apărute în cadrul evaluării anuale a activității managerilor spitalelor publice. Președintele Comisiei centrale de evaluare este directorul general al Direcției generale buget și credite externe din Ministerul Sănătății, iar vicepreședinte este directorul Direcției audit din aceeași instituție.Înapoi  /  Recomandă  /  Imprimare
PAGINA PRINCIPALĂ  |  CADRU LEGISLATIV  |  CONDUCEREA COLEGIULUI  |  DEPARTAMENTE  |  INDEX MEDICI  |  LEGISLAŢIE
ACTUALITĂŢI  |  REVISTA PRESEI  |  LINKURI UTILE  |  INFORMAŢII UTILE  |  CONTACT