Megjelent a Márton Áron Főgimnázium évkönyve a 2020-2021. tanévről

2022-02-28

Különleges, jubileumi kiadványt valósítottak meg a szerkesztők.

Megjelent a Márton Áron Főgimnázium évkönyve a 2020-2021. tanévről

A diákrovatból  kiemelkedik Tankó Ágnes Mária X.E osztályos tanulónak a Sötétpatakon megfigyelt gyíkokról írt tudományos dolgozata,valamint Lázár Botond (XII.B): Egy világjárvány hatása középiskolás szemmel című esszéje. A Lepkeszárnyak címszó alatt ígéretes irodalmi alkotásokkal jelentkeznek:Jancsó Nóra,Nagy Dóra Anna,Kassay Anna,Imreh-Székely Kelda Franciska,Lázár Előd,Vitos Anikó,Fodor Noémi, Csergő Máté és Orosz Blanka tanulók.Ajánlásnak talán  Jancsó Nóra(XI.C) kiváló elbeszélésének címe kívánkozik ide:Csempészáru maszkban.A  Tanárszemmel  rovatban tavaly az online oktatás hátrányait és pozitív hozadékait összegezték a pedagógusok, az idén viszont ezen túllépve, a szerkesztők  a jelenkori hivatás-gyakorlás mélyebb, általánosabb átgondolására kérték a kollegákat:  „Az esetleg elkeseredett szónoki kérdés helyett – Mégis, miért?- ezúttal inkább azt javasoljuk,forduljunk az ellenkező irányba:beszéljünk arról a valódi kérdésről, hogy Miért mégis?Lehet, hogy érdemes feltenni magunknak az alapkérdéseket, aktualizálni, megtisztítani,végiggondolni azokat az okokat és célokat, amelyekért mégis dolgozunk.” A felhívásra megszületett tíz tanári írás nívója,eszmeisége a szerkesztőket igazolja: tényleg érdemes volt! Az Alkotópályák rovatban Péter László szociológussal,  kolozsvári egyetemi tanárral,iskolánk 1992-ben végzett tanítványával készített érdekes interjú olvasható.Az elődeink munkásságával foglalkozó „Megszólítanak, mert ők én vagyok már”  című fejezetben  Orbán Zsolt történelemtanár folytatja iskolánk száz évvel ezelőtt megjelent évkönyvének  ismertetését, az 1920-1921. tanév Értesítőjét történelmi összefüggésekben, más korabeli  források fényében értelmezi az igen  kifejező A hallgatás folytatódik cím alatt.Ugyanebben a rovatban Borbé Levente könytáros a csíkszeredai gimnázium 1970-ben jóváhagyott belső rendszabályzatát teszi közzéA tanulók jogai és kötelezettségei 50 év távlatából címmel.Betartotta tavalyi ígéretét az iskola igazgatója : a  Csendes jubileumi számvetés című írás a névadás 30. évfordulója jegyében született , átfogó visszatekintés második része az elmúlt évtizedek fontosabb versenyeredményeit,az  éltanulók és díjazottak  eddigi legteljesebb névsorait tartalmazza.Az évkönyvből ezúttal sem  hiányoznak   a krónika,illetve kordokumentum jellegű tartalmak,  mint az Eseménytár,a Mozaikkockák,a Belépők és búcsúzók  rovatok.A tárgyalt időszak általános jellegét jól tükrözi az igazgatói jelentés címe: A második tanév a világjárvány árnyékában.Az értékes kiadvány- a hagyományoknak megfelelően- a szülői bizottság támogatásával jelent meg és az iskolábanlehet hozzájutni.Szerkesztették:Borsodi L. László főszerkesztő, Bara Katalin, Kolozsváry Katalin és Orbán Zsolt.

Marton_Aron_Evkonyv_2020-2021 tartalom.pdf

2022 február 28.,Varga László

3,5% adófelajánlás
2024-02-16

Az iskolánk mellett működő egyesületünknek most online is felajánlhatják a személyi jövedelemadó 3,5%-át.

Etikai bizottság
2023-11-27

Iskolánkban, 2023.november 27-ei dátummal életre hívták az etikai bizottságot.